obs De Woldstee

Een kleine dorpsschool met een groots karakter!

De Woldstee is een dynamische dorpsschool in Slochteren. Wij bieden onderwijs dat kindgericht is met specifieke aandacht voor de 21-eeuwse vaardigheden. Wij denken in talenten en mogelijkheden van leerlingen en personeel. Op deze site kunt u een indruk krijgen van onze dorpsschool. Wij nodigen u uit om langs te komen en onze school te bezoeken.

Veilige leeromgeving

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan. Plezier is het fundament om goed te kunnen leren!

Samen!

De ontwikkeling van de kinderen gaat steeds meer in samenwerking. Bij ons leren kinderen, ouders en leerkrachten met en van elkaar.

Eigentijds

Door kinderen kennis en (digitale) vaardigheden aan te leren stimuleren wij de ontwikkeling. Daardoor groeien kinderen op tot zelfstandige en vaardige burgers.

Over ons onderwijs

Op De Woldstee is ieder kind uniek! Wij zijn een openbare school waar ieder kind welkom is. Op De Woldstee zie je het dorp in de school en de school in het dorp. Samen zijn we de school. Op school bewegen we ons op 5 niveaus van ontwikkelen: cognitief, fysiek, sociaal-emotioneel, digitaal en intrinsiek. Kinderen krijgen een goede voorbereiding op de maatschappij op basis van vertrouwen en geluk. Ieder kind heeft zo de mogelijkheid om succeservaringen op te doen. Deze succeservaring zorgt voor vertrouwen en vertrouwen is de basis om goed te kunnen ontwikkelen. Onze kernwaarden zijn: veiligheid, autonomie, samenwerking, respect, uitdagend.

Werken bij

Werken op De Woldstee betekent werken in een rijke onderwijsomgeving. Stichting Ultiem heeft als doel om bij te dragen aan groei en ontwikkeling van al onze leerlingen en professionals. Wil jij leerlingen helpen hun talenten te ontdekken, zodat ze leren mee te bewegen met de steeds veranderende wereld? Kijk dan voor actuele vacatures op ultiemonderwijs.nl.