Regels op school

Aan het begin van ieder schooljaar worden de regels op school samen met de kinderen doorgenomen. We maken hierbij gebruik van de regels van Kiva, onze methode voor sociaal-emotionele welbevinden. De eerste zes weken van het schooljaar noemen we de Gouden Weken, waarin groepsvorming en een veilig klimaat centraal staan.

Te voet, op de fiets of met de auto naar school

Ondanks dat het uw eigen verantwoordelijkheid is op welke manier u uw kind naar school brengt of laat gaan, willen we u verzoeken zoveel mogelijk te voet of op de fiets naar school te komen. Dit geldt met name voor kinderen die op loop- of fietsafstand van de school wonen.
Verder hebben we de afspraak dat we de kinderen van groep 1 t/m 3 niet alleen of onder begeleiding van een oudere broer of zus naar huis laten gaan. We zien graag dat deze jonge kinderen onder begeleiding van een volwassene naar huis gaan.

Verjaardagen

Kinderen die jarig zijn mogen, nadat ze zijn toegezongen door de hele klas, trakteren. Een gezonde traktatie heeft de voorkeur.