Op De Woldstee werken wij met een leerlingenraad. Uit de groepen 3 t/m 8 is een leerling gekozen en gezamenlijk zitten zij zesmaal samen met leerkrachten of directie om mee te denken over de dagelijkse gang van zaken op school, maar ook over de toekomst. Daarin wordt de mening van de leerlingenraad zwaar gewogen.