Kinderopvang Zien verzorgt de kinderopvang voor de groep van 0 t/m 4 jaar en heeft daarnaast voorschoolse- en naschoolse opvang voor kinderen t/m 12 jaar. Peuterspeelzaal ’t Schakeltje is verantwoordelijk voor de opvang van de peutergroepen en voorziet in voor- en vroegschoolse educatie.

De opvang voor onze school wordt verzorgd door BSO Slochterborgje van Kinderopvang Zien. U regelt zelf de inschrijving van uw kind bij de kinderopvangorganisatie. U kunt de opvang natuurlijk ook zelf regelen; u bent niet verplicht gebruik te maken van de mogelijkheden die de school biedt. Omdat wij een continurooster hanteren is er tussen de middag geen opvang nodig.

De kinderopvangorganisaties bieden voorschoolse opvang vanaf 07.30 uur en naschoolse opvang tot 18.30 uur. Ook tijdens marge- of studiedagen en vakanties is er professionele kinderopvang. De kinderen worden opgevangen door professionele leidsters.

Zien BSO Slochterborgje

0598-745148

slochterborgje@wijzienjou.nl

www.wijzienjou.nl