Wij doen er alles aan om het onderwijs goed in te richten. Mocht u toch ontevreden zijn over het onderwijs, onze school of onze medewerkers, dan kunt u ook bij ons terecht. Dat kan bij degene die de klacht volgens u veroorzaakt, een contactpersoon binnen de school of een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Ook kunt u terecht bij de bestuurder van Stichting Ultiem of de Landelijke Klachten Commissie. In de klachtenregeling staat beschreven hoe het indienen van een klacht werkt. Ook vindt u hier de contactgegevens.