Communicatie is het sleutelwoord

Op De Woldstee proberen we ouders goed geïnformeerd te houden. Ouders worden twee keer per jaar uitgenodigd voor een 10-minuten gesprek. In dit gesprek is aandacht voor de vorderingen en voor het welbevinden van uw kind. Daarnaast is het altijd mogelijk om andere afspraken in te plannen. Dat initiatief kan bij ouders en bij leerkrachten liggen.

Na schooltijd is er spreekuur. Leerkrachten zijn daarnaast telefonisch (0598-421237) op school bereikbaar, maar ook via de email. De e-mailadressen staan in de schoolgids.

Voor gescheiden ouders is er een kwaliteitskaart, waarin staat beschreven hoe wij omgaan met de informatievoorziening voor gescheiden ouders. Deze is op te vinden op de site van Stichting Ultiem.