Ziekmelden

Als uw kind ziek is, vragen we u dit ‘s morgen tussen 08.00 – 08.30 uur aan ons door te geven. We verzoeken u dit zoveel mogelijk telefonisch te doen (0598-421237). Mocht dit niet lukken kunt u uw zoon/dochter via de e-mail bij de leerkracht afmelden. Verder vragen we u afspraken met bijvoorbeeld de huisarts of tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen.

Bij zieke medewerkers maken wij gebruik van vervangers. Wij kijken altijd eerst naar interne mogelijkheden om daarna op zoek te gaan naar een vervanger. Vervanging huren we in via Slim Personeelsbemiddeling. Ons streven is om zoveel mogelijk bekende gezichten in te schakelen.

Verlof aanvragen

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. De schooldirectie kan in sommige gevallen toestemming geven voor het niet aanwezig zijn van de leerling door situaties die belangrijk zijn. De schooldirecteur kan maximaal 10 extra vrije dagen geven. Dit mag nooit plaatsvinden in de 1e twee weken van een nieuw schooljaar. De leerplichtambtenaar beslist over het niet aanwezig zijn voor belangrijke situaties van meer dan 10 dagen. Dit kan nooit vakantieverlof zijn. Veelgestelde vragen over de leerplicht en de voorwaarden voor verlofaanvraag zijn te vinden op de website van de gemeente Midden-Groningen.

Het aanvraagformulier voor extra vrije dagen kunt u krijgen bij de directeur van de school.