Protocol sociale veiligheid

Ieder kind heeft recht op een fijne schooltijd. Met behulp van dit protocol laten we zien hoe we er samen een fijne school van maken voor iedereen.

Anti-pestcoördinator – Manon Aeilkema – manonaeilkema@ultiemonderwijs.nl

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen elk schooljaar een vragenlijst af via WMK (Werken met Kwaliteit). Het geeft zicht op thema’s voor kwaliteitzorg die we gaan onderzoeken en ontwikkelen.

Vertrouwenspersoon – Manon Aeilkema – manonaeilkema@ultiemonderwijs.nl

Informatie AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Op de scholen van Stichting Ultiem gaan wij zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze scholen.

Rooster inzameling oud papier

De Wegwijzer en De Woldstee zamelen gezamenlijk oud papier in. Binnenkort wordt het overzicht waarin staat waar en wanneer we het oud papier inzamelen toegevoegd.

Scholen op de kaart

Op de website van Scholen op de Kaart is meer informatie te vinden over De Woldstee. Alle basisscholen in Nederland presenteren daar dezelfde informatie. U ziet per school onder andere cijfers en feiten over het aantal leerlingen van de school, resultaten op de eindtoets en hoe ouders de school waarderen.